Aktualności

W dniu 14.11.2017r. w siedzibie PZHT przy ul. Chociszewskiego 56 odby si II etap konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego PZHT. Jedynym kandydatem do penienia tej funkcji by dotychczasowy Kierownik Wyszkolenia w PZHT - Dariusz Kurc.

Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury przez Czonkw Komisji Konkursowej - prof. dr hab. med. Jerzego Smorawiskiego - Honorowego Prezesa PZHT, Jacka Sobolewskiego - Prezesa PZHT, oraz Marka Cichego - Sekretarza Generalnego PZHT, Komisja wystpia do Zarzdu Zwizku z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru Dariusza Kurca na stanowisku Sekretarza Generalnego PZHT.

Zarzd Zwizku na swoim posiedzeniu w dniu 14.11.2017 podj stosown uchwa w tej sprawie, zatwierdzajc wybr Dariusza Kurca na to stanowisko.

Formalnie Dariusz Kurc obejmie now funkcj z dniem 06.12.2017r., po przejciu obecnego Sekretarza Generalnego - Marka Cichego, na emerytur.

Dariusz Kurc

Newsletter — zapisz się